Jump to content

E-books / Literary studies


Cover for Om Hedebysviten 1 av Sven Delblanc
E-book

Om Hedebysviten 1 av Sven Delblanc

Nyskrivet förord av författaren och förläggaren Gunnar Nirstedt, till Sven Delblancs Hedebysviten 1. Om Hedebysviten 1: Som varje år behöver Sillerån rensas. Tre män ska utses för ...


Cover for Om Stormen och vreden av William Faulkner
E-book

Om Stormen och vreden av William Faulkner

Nyskrivet förord av författaren och förläggaren Gunnar Nirstedt, till William Faulkners Stormen och vreden. Om Stormen och vreden: En av 1900-talets stora nydanande romaner Den för ...


Cover for Om Krigsförluster: Två romaner om reträtt och nederlag av Claude Simon
E-book

Om Krigsförluster: Två romaner om reträtt och nederlag av Claude Simon

Nyskrivet förord av författaren och förläggaren Gunnar Nirstedt, till Claude Simons Krigsförluster: Två romaner om reträtt och nederlag. Om Krigsförluster: Två romaner om reträtt o ...


Cover for Om Fado Alexandrino av António Lobo Antunes
E-book

Om Fado Alexandrino av António Lobo Antunes

Nyskrivet förord av författaren och förläggaren Gunnar Nirstedt, till António Lobo Antunes Fado Alexandrino. Om Fado Alexandrino: »Antunes har ännu inte fått Nobelpriset. Men det ä ...


Cover for Om Dagarnas skum av Boris Vian
E-book

Om Dagarnas skum av Boris Vian

Nyskrivet förord av författaren och förläggaren Gunnar Nirstedt, till Boris Vinas Dagarnas skum. Om Dagarnas skum: En av efterkrigstidens mest mytomspunna franska författare i ny u ...


Cover for Östergren om Östergren
E-book

Östergren om Östergren

Hur gör han? Kanske i högre grad än någon annan samtida svensk romanförfattare förmår Klas Östergren väcka den frågan hos sina läsare: undret inför illusionistens tricks. I denna i ...


Cover for Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans
E-book

Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans

Skönlitteraturen skänker oss bättre fallbeskrivningar än vad den psykiatriska facklitteraturen någonsin består oss med. Det ansåg Johan Cullberg, psykoanalytiker och författare av ...


Cover for Mord i bok
E-book

Mord i bok

Människan mördar och litteraturen har inte undgått att fånga upp denna mörka sida av oss. Författare har inte varit främmande för att utforska mordhandlingar i sina böcker. Genom h ...


Cover for Diktade doktorer
E-book

Diktade doktorer

I var och en av oss lever en bild av läkaren, formad av möten i vården eller berättelser vi mött. I många av våra mest älskade verk möter vi gång på gång denna diktade doktor, men ...


Cover for Fritänkandet : Kvinnliga libertiner och en annan humanism
E-book

Fritänkandet : Kvinnliga libertiner och en annan humanism

Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker svar hos fyra kvinnliga författare från 1500- och 1600-talen som alla kritiskt ifrågasatte det givna. De kallades libertiner fö ...


Cover for Afterlives. Scandinavian classics as comic art adaptations
E-book

Afterlives. Scandinavian classics as comic art adaptations

I Afterlives undersöker litteraturvetaren Camilla Storskog hur nordiska klassiker omtolkats till tecknade serier. Med sin genomgång visar hon hur serietecknarnas tolkningar rör sig ...


Cover for Minnet och rädslan : en biografi över Gunnar Ekelöf
E-book

Minnet och rädslan : en biografi över Gunnar Ekelöf

Han var den litterära modernismens centralfigur i Sverige, mytologiserad av både sig själv och andra.Han var levnadskonstnären, snobben och vägvisaren till underjorden som blev lan ...


Cover for Med ordens kraft
E-book

Med ordens kraft

En bok med prosa, dikter och verser om mina känslor och livsefarenheter och som en bearbetning av förtryck, mobbing, intolerans, svårigheter och drev bland fiender. Jag skriver om ...


Cover for Jordens sång: Essäer om Tolkiens tankevärld
E-book

Jordens sång: Essäer om Tolkiens tankevärld

På randen till den fjärde tidsåldern hotar en exploaterande makt Midgårds skogar och stränder. Mordor och Isengård breder ut sitt herravälde över jorden och manipulerar det naturli ...


Cover for Mord i den eviga ungdomens stad
E-book

Mord i den eviga ungdomens stad

Är Uppsalas akademiska miljö särskilt passande för deckare? Hur ser det andra Uppsala ut, staden utanför akademin? Hur har detta skildrats i deckargenren? Bevittna mord i Domkyrkan ...


Cover for Markiisi de Saden filosofia
E-book

Markiisi de Saden filosofia

Sukellus ikonisen ajattelijan teorioihinMarkiisi de Sade (1740–1814) on länsimaisen kirjallisuuden merkittävimpiä henkilöitä. Sade pohti useissa teoksissaan pahuutta – hänen kirjoi ...


Cover for Om arternas uppkomst
E-book

Om arternas uppkomst

Charles Darwins bokOn the Origin of Species kom ut den 24 november 1859 och sålde slut samma dag. Upphovsmannen blev berömd över en natt, men också utsatt för hårda angrepp och hån ...


Cover for Tietokirjallisuuden lajit ja rajat
E-book

Tietokirjallisuuden lajit ja rajat

by

Tietokirjallisuudesta puhutaan usein yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka se sisältää lukuisia eri lajeja elämäkerroista kädentaito-oppaisiin ja matkakertomuksista tutkimuskirjallisu ...


Cover for Lukemisen kulttuurit
E-book

Lukemisen kulttuurit

by

Miten kirjallinen maku rakentaa lukijan omakuvaa? Minkälaista vuorovaikutusta ja oppimista tapahtuu lukupiireissä? Millaisen matkan suomalaiset lukijat ovat kulkeneet virsikirjoist ...


Cover for Litteraturens slut
E-book

Litteraturens slut

Är det slut med litteraturen? Är det i så fall något att sörja? Sven Anders Johansson har svaren. "Litteraturens slut är ett vältänkt och övertygande försvar för litteraturens egen ...


Cover for Den gudomliga komedin
E-book

Den gudomliga komedin

Den hyllade nyöversättningen av Den gudomliga komedin.  Den gudomliga komedintillhör de klassiker som människor i alla tider känt igen sig själva och sin egen tid i. Dantes kraftfu ...


Cover for Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888-1922
E-book

Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888-1922

Författarna Alfhild Agrell och Ellen Key föddes samma år, och kom under andra hälften av sina liv att brevväxla flitigt. Till skillnad från Key sparade Agrell inte svaren hon fick ...


Cover for Det förlorade paradiset
E-book

Det förlorade paradiset

Den hyllade nyöversättningen av Ingvar Björkeson. Det förlorade paradiset är ett  av västerlandets mest berömda versepos – och ett av de yngsta. Den engelska puritanen John Miltons ...


Cover for Läsa tankar
E-book

Läsa tankar

I Läsa tankar följer Tatjana Brandt fyra legendariska författarskap med en intelligens och en uppmärksamhet av ett sällsynt slag. Fantastiska historier om George Eliots (pseudonym ...


Cover for Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan
E-book

Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan

by

Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn vet hur mycket fantasy och särskilt Harry Potter har betytt för ungas intresse för litteratur och kultur. Fantasy är också en genre ...