Jump to content

E-books / Historic facsimile


Cover for Minnets kapriser: noveller
E-book

Minnets kapriser: noveller

Det kan ha sina sidor att umgås med sitt eget minne, konstaterar dispaschören, när han spelar schack på sin sjuttiofemårsdag och ser tillbaka på sitt liv tillsammans med sin intima ...


Cover for Lågan
E-book

Lågan

”Om det är sant som någon sagt, att det skönas dröm födes ur fulhetens sköte, då är verkligen Roslagsgatan i Stockholm platsen för att skapa ett mästerverk.Romanen Lågan gavs ut fö ...


Cover for Jag fattig syndig: noveller
E-book

Jag fattig syndig: noveller

”Sommarens sol lyser över både onda och goda.” (ur novellen Slottstappning)Novellsamlingen Jag fattig syndig gavs ut första gången 1939 och innehåller novellerna Slottstappning, Di ...


Cover for Hamn och hav: valda noveller
E-book

Hamn och hav: valda noveller

”I vår första ungdom, innan smärtan ännu lärt oss något om världen, och vår egen fria vilja, lefva vi helt i det vi se och höra och stå ofta tysta och förlorade i något som glimmar ...


Cover for Förtroenden
E-book

Förtroenden

Doktor Perneman möter människoöde efter människoöde och ser de innersta regionerna av människohjärtat gång på gång. Alla är vi beroende av att upprätthålla en illusion, alla förän ...


Cover for Episodernas hus
E-book

Episodernas hus

Episodernas hus är en roman om ett borgerligt hus på Drottninggatan i Stockholm för 50-60 år sedan. Dessa genrebilder från en svunnen epok har en utsökt doft av ett för länge sedan ...


Cover for Enhörningen och andra noveller: noveller
E-book

Enhörningen och andra noveller: noveller

Få har med större kraft än Sigfrid Siwertz befäst novellens position i den svenska litteraturen. En samling av de bästa svenska novellerna genom tiderna skulle bli mycket ofullstän ...


Cover for En flanör
E-book

En flanör

”En vacker lördagskväll i slutet av juni vred Torsten Gjörloff om nyckeln till det rum, han hyrde av fru Rundholm uppe vid Katarina kyrkogård, och sprang småvisslande utför de fyra ...


Cover for Det skedde i Liechtenstein: roman
E-book

Det skedde i Liechtenstein: roman

Möbelarkitekten Theo Häger är en medelålders drömmande och opraktisk man, skyddad från en alltför kylslagen verklighet av människorna omkring honom. Men ingen ägnar honom en sådan ...


Cover for De gamla: noveller
E-book

De gamla: noveller

”’Man måste alltid vara vän med sin klocka.’ Herr Lauritz brukade alltid småle och säga så, när han med en knäpp slog igen boetten på kronometern och steg upp från den vanliga hör ...


Cover for Andromeda tur och retur
E-book

Andromeda tur och retur

På sal VII, korridor III, har slumpen fört samman tre svåra magsår i medelåldern: kåsören Anton Icander, Tardus Brattman, jäktad direktör för en fläktfabrik, och Stellan von Bahren ...


Cover for Familjen Verle
E-book

Familjen Verle

”Icke allenast i barnkammaren – eller flickornas rum, som det skulle heta, sedan Fred fått sitt rum bredvid pappas och Etty i stället flyttat in i hans forna – utan äfven i sängkam ...


Cover for Sömnlös
E-book

Sömnlös

”Redaktör Knut Toring hade en längre tid lidit av svår sömnlöshet.” Romanen Sömnlös gavs ut första gången 1937. Vilhelm Moberg (1898-1973) var en svensk författare, dramatiker och ...


Cover for Långt från landsvägen
E-book

Långt från landsvägen

En dag i såningstiden bär Adolf hem en tung börda på ryggen. Hans far har stupat, när han sådde kornåkern. Hans gärning är fullbordad och nu skall sonen överta gården. Adolf blir h ...


Cover for Komplotterna
E-book

Komplotterna

”Ärade medborgare – mina damer och herrar!” Komplotterna gavs ut första gången 1956 och är ett av Mobergs inlägg i de så kallade rättsröteaffärerna, som i grunden skakade om det sv ...


Cover for Den okända släkten
E-book

Den okända släkten

Den okända släkten kallar Vilhelm Moberg de svenskar som är bosatta i Nordamerika – ättlingar till de emigranter som under 1800-talet begav sig ut på den farliga och ovissa färden ...


Cover for De knutna händerna
E-book

De knutna händerna

Adolf i Ulvaskog sitter som änkeman på sin äntligen skuldfria gård, hans fyra barn har vuxit upp och framtiden verkar ljus. Men de tre äldsta barnen lämnar hemmet och Adolf kan int ...


Cover for A.P. Rosell, bankdirektör
E-book

A.P. Rosell, bankdirektör

A.P. Rosell är Allmänninges store man, bankdirektören och pampen med den trohjärtat blå blicken och de många kommunala uppdragen. Ur folkdjupet har han stigit till samhällets höjde ...


Cover for Modern
E-book

Modern

”Bara därför att hon är min mor, skall hon anse sig ha rätt att tränga in i mina angelägenheter. Hon skall ha anspråk på förtroenden och förtrolighet, denna främmande människa, som ...


Cover for Folkliv och småberättelser
E-book

Folkliv och småberättelser

”Fast mor Malena bodde på fattighuset, höll hon sig ändå med en höna, och det var en faslig lyx, det var att tillskansa sig livets goda på andras bekostnad, det var att förhäva sig ...


Cover for Jaktslottet
E-book

Jaktslottet

Kortromanen Jaktslottet är den första delen av duodesupplagan av Törnrosens bok och publicerades 1832. Här introducerar författaren det slott där många av verken inom Törnrosens bo ...


Cover for The treasure / Herr Arne's hoard
E-book

The treasure / Herr Arne's hoard

The Treasure (Herr Arnes penningar) is a fairly short Novel, both a Drama and a Ghost Story. The story is set in Bohuslaen on the West coast of Sweden in the middle of the 16th Cen ...


Cover for The Wood Beyond the World
E-book

The Wood Beyond the World

When his wife cheats on him, Golden Walter leaves his mundane life to start a new one at sea. Horrific news forces him to turn around, however, but before he can reach home, a stor ...


Cover for The Voyage Out
E-book

The Voyage Out

A party of English people are headed for South America on a boat. One of them is 24-year-old Rachel Vinrace, a naïve and sheltered young woman. Rachel is taken under the wing of he ...


Cover for The Life of William F. Cody - Buffalo Bill
E-book

The Life of William F. Cody - Buffalo Bill

The remarkable life and adventures of Buffalo Bill, as seen through his own eyes. From his early life as a scout, trapper and Pony Express rider to his eventual fame as an iconic s ...