Jump to content
Cover for Islam : frågor & svar
Isbn: 978-91-8626-749-0
Publisher: DVV-Kultur
Category:
Religion & Beliefs
Accessible since: March 2024

E-book

Islam : frågor & svar

Tvärtemot vad en del omedvetet fått för sig eller medvetet försöker antyda, inbjuder Islam människan att ställa frågor i syfte att erhålla kunskap och uppnå sanning; även när det kommer till Islams egna lagar! Människan har en inre drift att vilja utvecklas och nå fullkomlighet och på den vägen söker hon ta reda på och veta varför saker och ting är som de är. Denna naturliga egenskap inte enbart bejakas av Islam utan även hyllas och manas till; inte minst genom att många av Koranens verser avslutas med frågan reflekterar/tänker/förstår/inser/begriper/ de inte?! som används som en varslande och uppmanande påminnelse i detta syfte. Även via hadither (återberättelser) som anger att en timmes reflektion är bättre [högre i värde] än sjuttio år av dyrkan betonas vikten av reflektion i syfte att erhålla kunskap och insikt!Boken du håller i din hand är en samling frågor och svar kring diverse Islamiska lagar och logiken bakom dessa. Två av vår samtids stora rättslärda, Ayatullah Makarim Shirazi och Ayatullah Jafar Subhani, belyser inverkande faktorer kring de religiösa principerna som berörs av frågorna kring dessa lagar på ett enkelt, lättförståeligt, övergripande och sammanfatt vis och inbjuder således läsaren att få inblick i ett antal vanligtförekommande frågor relaterade till Islam och Profetens(S) Ahl al-Baits(A) skola! Frågorna är ställda av ordinära indvider på olika platser runt om i världen, kring diverse olika ämnen, med ett gemensamt mål och syfte nämligen att avlägsna slöjorna av okunskap och ignorans i utbyte mot sanningens ljus må vi alla vistas under dess sken inshaAllah (om Gud så vill)!


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone