Jump to content
Cover for Rävbacken : hur arvet från Europas mammutstäpp väcktes till liv för blommor, fjärilar och bin
Isbn: 978-91-2718-378-0
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Science
Accessible since: March 2024

E-book

Rävbacken : hur arvet från Europas mammutstäpp väcktes till liv för blommor, fjärilar och bin

Rävbacken, en fyra fotbollsplaner stor åkerholme i Uppland, var helt igenvuxen av gran när Emil Nilsson tillsammans med familj och grannar för tio år sedan bestämde sig för att med egna händer göra en insats för den biologiska mångfalden.

I boken får vi följa arbetet, år för år, och hur de stegvis gör Rävbacken till den plats den är idag, en öppen ängs- och hagmark där 346 arter lever.
Ängsmarkerna i Sverige har överlevt många utmaningar men förtvinar idag under granarnas mörker. Det öppna landskap som tidigare dominerade stora delar av vårt land håller på att försvinna.

Länge slog människor av växterna med lie. Kor har betat av allt det gröna under ännu längre tid. Många ängsväxter som då frodades uppstod på den vidsträckta mammutstäpp som dominerade Europa för mer än 50 000 år sedan. Ur ett historiskt perspektiv var det först nyligen som ängarna försvann och träden vandrade in.

På Rävbacken lever nu arvet från Europas mammutstäpp vidare, för så skulle man kunna kalla de blommor, bin och fjärilar som återvänt till Rävbacken. De bär på en djup historia som är äldre än människan själv.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone