Jump to content
Cover for Det sjuka landet: en samtidsbetraktelse
Isbn: 978-91-8982-489-8
Publisher: Bookea
Category:
Society & Culture
Accessible since: March 2024
Narrator: Martin Jonols
Length: 7 hours 51 minutes

Audiobook

Det sjuka landet: en samtidsbetraktelse

I marknadsekonomin finns positiva mekanismer, dessa saknas helt inom det offentliga. Det finns dessutom inbyggda negativa mekanismer inom det offentliga, på tennisspråk skulle man kalla detta för ett dubbelfel.

"Det sjuka landet" är en samtidsbetraktelse av ett land där ideologi har ersatt kunskap och sunt förnuft. Resultatet är ett samhälle som slukar enorma resurser och där kärnuppdraget inte längre prioriteras. Boken beskriver hur negativa mekanismer och systemfel inom det offentliga skapar dåligt resursutnyttjande och slöseri. Avsaknad av kundperspektiv är en av många orsaker.

En del av boken bygger på berättelsen om Per och den berör även borrelia, kroniska infektioner samt sjukdomen ME/CFS. Efter att ha blivit mycket sjuk och inte fått någon hjälp i Sverige tvingades Per söka vård i Tyskland, Pers erfarenheter av två olika vårdsystem är ur ett patientperspektiv unika.

Författaren beskriver de praktiska effekterna av systemfelen i vårt samhälle genom att blanda fakta med nyhetsartiklar och intressanta berättelser från människors vardag. Boken är modig och upplysande, med en portion ironi och ett lätt språk blir den lättläst även för den som normalt inte läser samhälle och politik.

Erik Henriksson är make, pappa och medgrundare till ett tillverkningsföretag som idag sysselsätter över 100 personer i Sverige. Han har 25 års entreprenörskap och lång erfarenhet av att göra affärer i Europa.

Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone