Jump to content
Cover for Har mamma det bra
Isbn: 978-91-5279-790-7
Publisher: Sofrosyne
Category:
Medicine & Health
Accessible since: February 2024
Narrator: Inger Holegård
Length: 3 hours 2 minutes

Audiobook

Har mamma det bra

När det blir fel i vården på ett äldreboende så beror det, utifrån min erfarenhet, aldrig av illvilja. Bristande kunskap eller ledarskap är ofta bidragande faktorer. Med den här boken vill jag dra mitt strå till stacken för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen.

Boken tar ett samlat grepp om äldreboendet och kan därmed fungera som introduktion för vikarier, underlag för kvalitetsutveckling för chef, legitimerad personal och övriga medarbetare samt ge de boende och närstående en inblick i vad som bör ingå i en god omsorg. Den beskriver på ett enkelt sätt flertalet de processer som behöver ingå för att den praktiska vården och omsorgen ska fungera. Boken lyfter också frågor kring värdegrund, bemötande och förhållningssätt i olika situationer.

Med reflektionsfrågor i varje kapitel får läsaren möjlighet att fundera över hur verksamheten fungerar på det egna äldreboendet. Reflektionsfrågorna lämpar sig också väl som underlag för diskussion i en studiecirkel eller i samband med personalmöten på äldreboendet. Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone