Jump to content
Cover for Onni olla ulkona
Isbn: 978-95-2370-476-3
Publisher: Santalahti-kustannus
Category:
Education Science
Accessible since: October 2023

E-book

Onni olla ulkona

"Luonnossa voi nähdä eläimiä ja silittää niitä ja katsoa kiikareilla pöllöjä. Ja sit voi nähdä puita ja sieniä. Jos löytyy roskia, niin sit voi kerätä roskat pois." (5-vuotiaan mietteitä luonnosta ja kestävyyskasvatuksesta)

Varhaislapsuudessa rakennetaan minäkuvan perusta. Samalla kehittyvät arvot, asenteet, osaaminen ja tiedot elävää ja elämää kohtaan. Onni olla ulkona muistuttaa luontoyhteyden merkityksestä. On tärkeää luoda lapsille mahdollisuuksia oppia ja iloita lähiluonnossa.

Teoksessa pohditaan luonto- ja kestävyyskasvatuksen mahdollisuuksia alle kouluikäisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tulevaisuustaitojen edistäjänä. Luonto- ja kestävyyskasvatus on konkreettisia tekoja, joilla voidaan edistää laajasti sekä aikuisten että lasten hyvinvointia. Teemaan keskittyminen edistää laaja-alaista, eheyttävää, oppimista tukevaa, tulevaisuusorientoitunutta ja lasten osallisuutta edistävää pedagogiikkaa.

Kirja antaa vahvaa taustatietoa aihepiiriin kaikille varhaislapsuuden luonto- ja kestävyyskasvatuksesta kiinnostuneille. Se tarjoaa myös paljon vinkkejä ja ideoita erityisesti varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.

Mari Parikka-Nihti on kestävyys- ja luontokasvatukseen perehtynyt varhaiskasvatuksen opettaja (KM). Mari on aloittanut vuonna 2005 Suomen ensimmäisen varhaiskasvatuksen niin sanotun metsäryhmän ja edistänyt sekä koulujen että päiväkotien ulkona toimimista ja oppimista tuosta alkaen. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Ladulla lasten ulkoilun erityisasiantuntijana.

Terhi Ek, KT, YTM, on pitkään varhaiskasvatuksen parissa työskennellyt varhaiskasvatuksen opettaja, joka toimii nykyisin yliopistonopettajana kasvatustieteiden parissa. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteita ovat opiskelijoiden ja aikuisten työssä oppiminen, viisauden oppiminen, erityisesti lasten viisauden oppiminen, sekä lasten metsä- ja luontosuhteen kehittyminen.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone