Jump to content
Cover for Maantiede – maailmantiede
Isbn: 978-95-2345-420-0
Publisher: Gaudeamus
Category:
Travel & Holiday Science
Accessible since: May 2023

E-book

Maantiede – maailmantiede

Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja globalisaation kaltaiset ilmiöt vaikuttavat väistämättä ihmisten arkeen. Maantiede on oppiaineena ainutlaatuinen niiden käsittelemiseen, koska siinä yhdistyvät luonnontieteiden ja ihmistieteiden tavat tarkastella maailmaa.

Maantiede - maailmantiede kertoo, miten maantieteen avulla voidaan ymmärtää monimutkaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat elämään sekä paikallisesti että globaalisti. Maailman tilaan liittyvien suurten haasteiden esittelyn lisäksi kirjassa taustoitetaan kattavasti maantieteen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Esille nousevat muun muassa maantieteen rooli arkielämässä sekä sen opetuksen ja opiskelun tärkeys osana arvokasvatusta.

Teos avaa lukijalle maantieteen merkityksen tieteenalana ja koulun oppiaineena sekä tarjoaa keinoja ympäristön ja ihmisen moniulotteisen vuorovaikutuksen pohtimiseen. Mukana on myös asiantuntijahaastatteluja, jotka syventävät näkökulmia ja tarjoavat kiinnostavan kurkistuksen maantieteen tutkijoiden työhön.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone