Jump to content
Cover for Ach du alter Schwede !: Sverige-Finlands franska krig mot preussarna 1757 - 62
Isbn: 978-91-8080-357-1
Publisher: Books on Demand
Category:
Humanities
Accessible since: March 2023

E-book

Ach du alter Schwede !: Sverige-Finlands franska krig mot preussarna 1757 - 62

En långvarig kamp om makten i Europa pågick mellan stormakterna som uppstått i form av Frankrike, England, de tysktalande under kejsarens spira och senare även Preussen, som småningom omfattade handelsvägarna till det otroligt rika Indien och Amerika. De omkringliggande staterna Sverige, Danmark, Holland och Polen samt Spanien, Ryssland och Turkiet tog del i åtskilliga koalitioner, om vilka man med säkerhet idag endast kan säga att deras sammansättning varierade från tid till annan. Kampen om Europas kärnområden avslutades först 1945. Därefter vidtog kampen om det centraleuropeiska området vilket avslutades 1989 med sovjetsystemets sammanbrott. Just nu rasar kampen om området öster därom: Ukraina inklusive Ryssland. Idag är begreppet Gud avlöst av Demokrati som strategisk ledstång.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone