Jump to content
Cover for Tutkimushaastattelu
Isbn: 978-95-2345-812-3
Publisher: Gaudeamus
Category:
Humanities
Accessible since: October 2022

E-book

Tutkimushaastattelu

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin. Tässä kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia. Tarkastelu suuntautuu erityisesti teemahaastattelun toteutukseen.

Kirja on tarkoitettu käytännönläheiseksi oppaaksi. Siinä ohjataan muun muassa haastattelun suunnitteluun, haastatteluteemojen kehittelyyn, haastattelutilanteen hallintaan ja kysymysten esittämiseen, eri ikäisten haastatteluun ja haastatteluaineiston analyysiin ja raportointiin.

Kirja on tarkoitettu oppaaksi lähinnä opiskelijoille ja tutkijoille, joilla on vain vähän kokemusta haastattelusta. Se palvelee kuitenkin myös varttuneempia tutkijoita, jotka työskentelevät psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalityön, hoitotieteen, historian tai antropologian alueilla.

Sirkka Hirsjärvi on toiminut kasvatustieteen professorina Jyväskylän yliopistossa ja Helena Hurme kasvatuspsykologian professorina Åbo Akademissa.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone