Jump to content
Cover for Vägen till den nya jorden: Universums heliga kraft
Isbn: 978-91-7765-697-5
Publisher: Recito Förlag
Category:
Humanities
Accessible since: September 2022

E-book

Vägen till den nya jorden: Universums heliga kraft

Vägen till den nya jorden bygger på diskussioner och berättande koncept från oss änglar i andevärlden. Allt har delgivits oss från hans Guds allsmäktiga fader så att vi änglar kan vara er behjälplig under den resa vi ska göra nu.

Vi inleder med vår egen planet jorden, och hur hon med hjälp av solens kraft redan har och fortsatt kommer att höja sin energinivå. Därefter fortsätter vi vår resa med glaciärer, vatten, trädets funktion och nutidens energi. Där utfärdar vi också en del framtida varningar.
Vi tar oss vidare ut till universum, där vi bland annat berättar om månen, solen, svarta hål, neutronstjärnans kraft och den del som förvirrar människan, dvs. mörk materia. Där berör vi endast de källor som är av vikt för oss när vi ska skapa framtidens energisystem, dvs. den kraft som en gång togs ifrån oss!

Efter det avslutar vi allt med en sista del där vi påför er både en del varningar och de förändringar som behöver ske innan vi helt kan vandra in till den nya jorden.

Vi är många som har arbetat med denna bok där var och en har delgivit sina specialkunskaper. Förutom vi änglar har vi även fått hjälp av vår fantastiske vetenskapsman Stephen Hawking där han tillsammans med ärkeängel Metatron har bistått oss lite kort i den del som berör svarta hål, men framför allt den kvasarteknik som människan kommer att skapa i framtiden.

Vi har även vår vackra vän Iris Hall vid vår sida. Även galaktiker (i sin fysiska närvaro) har bistått oss i vårt arbete. Det är galaktiker som Ulrika har levt med i ett tidigare liv. Och de presenterar sig själva både vid namn och ärende.

Min Skyddsängel fortsätter:
Ulrika har nått stor framgång i detta även i andra liv där hon har belyst vetenskapsmän i deras utveckling, och är därför nu här som en levande, agerande kanal för att hjälpa själar hem till den ursprungskälla vi alla är komma från.
Därför kommer vi inte att bara landa här. Vi kommer fortsätta att skriva om universum heliga kraft även i framtiden, och det är då vi "höjer" vår kunskapsnivå. Det är också då vi utökar vårt samarbete med Stephen Hawking där både han och många fler kommer att bistå Ulrika med de faktorer som berör universums kraftkälla, vilket är möjligt nu eftersom hennes automatskrift är så välutvecklad. Då ger vi oss ut på fler astrala resor där vi hämtar hem och tillbaka vår forntida kraft!

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone