Jump to content
Cover for Avaimia menneisyyteen
Isbn: 978-95-2345-739-3
Publisher: Gaudeamus
Category:
Humanities
Accessible since: June 2022

E-book

Avaimia menneisyyteen

by
Historiantutkimuksessa on jo kauan sitten edetty pelkkää lähdekritiikkiä ja kontekstualisoimista pidemmälle, ja nykyisin alalla käytettyjen menetelmien kirjo on huomattavan laaja. Tuoretta ja kokoavaa suomenkielistä kirjallisuutta historiantutkimuksen menetelmistä on kuitenkin ollut niukasti.

Avaimia menneisyyteen paikkaa tämän puutteen ja esittelee monipuolisesti niin määrällisiä kuin laadullisia menetelmiä jälkikoloniaalisesta historiasta sukupuolihistoriaan ja kokemus- ja tunnehistoriaan. Kirjassa käsitellään myös esimerkiksi digitaalisen historiantutkimuksen menetelmiä sekä kausaalista selittämistä määrällisten menetelmien avulla.

Historiantutkimuksessa menetelmät ja teoriat kietoutuvat usein yhteen. Teos kannustaa historianopiskelijoita pohtimaan menetelmien ja historiallisen tiedon suhdetta ja toisaalta historiantutkijoita kiinnittämään enemmän huomiota käyttämiinsä menetelmiin ja tapaan tehdä tutkimusta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone