Jump to content
Cover for Sanat siltana menneeseen
Isbn: 978-95-2345-786-7
Publisher: Gaudeamus
Category:
History Language & Dictionaries
Accessible since: June 2022

E-book

Sanat siltana menneeseen

by
Menneisyyden kirjallisia lähteitä tulkitessaan historiantutkija on aina tekemisissä kielen kanssa. Sen avulla on voitu ilmaista ajatuksia, tuntemuksia ja asenteita, joihin tutkija yrittää saada otteen. Sanat eivät silti ole yksiselitteisiä. Kuinka saadaan esimerkiksi selville, mihin laajempaan keskusteluun lähdetekstien kirjoittajat ovat osallistuneet?

Sanat siltana menneeseen tarjoaa havainnollisen johdatuksen historiantutkimuksen kielellisiin menetelmiin, kuten diskurssianalyysiin, käsitehistoriaan ja kontekstoivaan aatehistoriaan. Esimerkkeinä avataan muun muassa nuijasodasta esitettyjen tulkintojen kertomuksellisuutta, virallisiin teksteihin sisältyvää saamelaisten rodullistamista ja aikalaisten tarkoitushakuista historiapolitiikkaa.

Digitalisaation myötä kielellisistä menetelmistä on muodostunut tärkeä osa historiantutkimusta. Teoksen konkreettinen esitystapa palvelee kaikkia historian parissa työskenteleviä opiskelijoista historian ammattilaisiin ja harrastajiin.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone