Jump to content
Cover for Galaterbrevet : En bibelteologisk kommentar
Isbn: 978-91-7765-597-8
Publisher: Recito Förlag
Category:
Religion & Beliefs
Accessible since: November 2021

E-book

Galaterbrevet : En bibelteologisk kommentar

Under många år har jag lärt känna Håkan Sunnliden som den flitige bloggaren, en för mig berikande skribent som med djup och insikt belyst aktuella frågeställningar inom kristenheten. Under senare år har jag dessutom via nätverkskontakter haft givande skriftväxling och personliga möten med honom vid ett antal tillfällen.
Med intresse har jag tagit del av denna kommentar över Galaterbrevet, som är uppbygglig textutläggning och förmedlar själavårdande insikter.
Bokens avslutande kommentarer och appendix är förträffliga. Inte minst avsnittet från Martin Luthers Stora Galaterbrevs-kommentar om «50 lysande förtjänster hos den egna rättfärdigheten» och summeringen av «Martin Luthers föreläsning» - citat: «Vi måste alltså predika evangelium, i dess renhet och klarhet. Går denna artikel förlorad är det ute med hela den kristna kyrkan. Evangeliet står och faller med Kristi rättfärdighet. Det är denna förkunnelse som är evangeliet. Kyrkan uppstår ur denna förkunnelse».
+ Roland Gustafsson
Missionsbiskop i Missionsprovinsen


Galaterbrevet räknas till huvudbreven i Nya Testamentet och behöver alltid läsas på nytt.
Kunskapsrikt och insiktsfullt, med didaktisk spänst och klarhet, gör Håkan Sunnliden brevet till ett angeläget ärende också i vår samtid: "Låt inte Lagen på nytt få fäste i er, utan lev i och ut Evangeliet".
Erik Wiberg
Universitetslektor

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone