Jump to content
Cover for Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser
Isbn: 978-91-8609-342-6
Publisher: Retorikförlaget
Category:
Media, information & communication industries Humanities
Accessible since: April 2020

E-book

Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser

Ämnet för denna avhandling är actio, retorikens ickeverbala resurser. Det handlar om talframförandets gestaltning.
I avhandlingen ges en historisk genomgång av författares och forskares syn på actio och ickeverbal kommunikation i ett vidare perspektiv.
Utifrån denna genomgång ges förslag på retoriska begrepp som möjliga teoretiska och analytiska utgångspunkter för forskning om actio. Vidare behandlas ett empiriskt material bestående av föreläsande universitetslärare.

I analysen av materialet lyfts talarnas ”actiokvalitéer” fram d.v.s. den energi, dynamik och tajming varmed framförandet gestaltas.
Dessutom skapas i boken en ny modell ”Actiokapitalet” för analys av och fördjupad förståelse för actio vid framförandet av ett tal.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone